Regulamin naszego serwera

1. Wstęp

a) Nie znajomość regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania

b)  O nieujętych w regulaminie sprawach decyduje administrator.

c) Regulamin może w każdej chwili ulec zmianie, administracja nie ma obowiązku ostrzegać uprzednio o tym gracza.

d) Dołączając na serwer akceptujesz niniejszy regulamin

2.  Postanowienia ogólne

a) Gracz ma obowiązek posiadania discorda i przebywania na naszym serwerze discord, aby w razie potrzeby stawić się na sprawdzanie.

b) Zakaz używania jakichkolwiek programów które ułatwiają rozgrywkę - (cheaty, makra - jakiekolwiek).

c) Jeżeli znajdziesz błąd/exploit masz obowiązek zgłosić to do administracji na helpopie lub naszym discordzie - czy też wkrótce forum.

d) W momencie sprawdzania gracz ma czas 5 minut aby dołączyć na kanał discorda w celu pobrania programu teamviever

e) Zakaz przeklinania i obrażania innych.

f) Jeżeli gracz będzie wiedział że ktoś używa cheatów, czy też jakichkolwiek wspomagaczy ma obowiązek to zgłosić. W przeciwnym razie jest traktowany tak jak by sam je miał.

h) Gracz może odwołać się od bana do 48h po zbanowaniu na naszym discordzie.

i) Gracz może kupować dodatki w naszym itemshopie (vipy,skrzynie). 

j) Reptider.pl nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang AB

k) Serwer nie odpowiada za utracone konta 

3. Definicje

a) Cheaty - programy trzecie ułatwiające rozgrywkę graczom.

b) Exploit - błąd  

c) Makra - programy trzecie ułatwiające klikanie


​4. Administracja

​a) Właściciel serwisu reptider.pl nie odpowiada za zachowanie administracji oraz za ich czyny


​Ostatnia aktualizacja regulaminu (6.1.2021)